มีประกันสุขภาพแล้ว ประกันมะเร็งถือว่าจำเป็นอีกหรือไม่

เพราะมะเร็งคือโรคร้ายที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ทั้งยังเป็นโรคที่สามารถพบได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งได้ทั้งนั้น ดังนั้นการรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโรคมะเร็งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำ หรือหากมีเกราะป้องกันที่ดีอย่างประกันมะเร็ง ติดตัวเอาไว้ ก็คงเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมาก แต่ว่าก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันมะเร็งนั้น ทุกคนคงอยากรู้ข้อดีของการทำประกันมะเร็งก่อน ซึ่งประกันมะเร็ง มีข้อดีดังนี้

วงเงินคุ้มครองในการรักษาโรคมะเร็งนั้นครอบคลุมกว่า

เพราะประกันมะเร็งนั้นจะให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งเป็นที่สุด ในส่วนของสิ่งสำคัญคือค่าใช้จ่ายในการรักษา ส่วนประกันมะเร็งจะมีวงเงินในการคุ้มครองทั้งในส่วนของการรักษาพยาบาลและการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันและรายละเอียดของประกันที่ได้รับ

มีเบี้ยประกันที่หลากหลายให้เลือก

สำหรับบางคนในการวางแผนการคุ้มครอง อาจจะต้องการวงเงินที่มีความคุ้มค่า วงเงินค่ารักษาหรือค่าชดเชยรายได้เท่าไหร่ ซึ่งบริษัทประกันสามารถวางแผนแบบที่เราต้องการ เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจและเลือกรับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตรวมถึงสภาพการเงินของเรามากที่สุด เพื่อการจ่ายเบี้ยประกันที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

ประกันมะเร็งสามารถเพิ่มโอกาสในการรักษาได้

ถึงแม้ว่าเราอาจจะมีสิทธิประจำตัวอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นประกันสังคม หรือบัตรทองที่เป็นสวัสดิการของรัฐ ที่ครอบคลุมในหลายๆโรคอาการเจ็บป่วย รวมถึงโรคมะเร็งเองก็ตาม แต่การเลือกทำประกันมะเร็งนั้นจะช่วยทำให้เราได้รับโอกาสในการรักษาที่มากกว่า เนื่องจากในการรักษาโรคมะเร็งบางประเภท สวัสดิการของรัฐจะไม่ให้ความครอบคลุมเพราะเป็นการรักษาเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือประกันมะเร็งนั้นจะสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนของค่าใช้จ่ายที่อาจขาดเหลือจากสวัสดิการของรัฐที่จะได้รับ

นอกจากการทำประกันมะเร็งจะสามารถทำให้เรามีเกราะป้องกันที่สมบูรณ์ในการรับมือกับโรคมะเร็งแล้ว ประกันมะเร็งยังจะมีสิทธิพิเศษที่จะอนุมัติการตรวจสุขภาพการคัดกรองมะเร็งเป็นประจำทุกปีอีกด้วย เพื่อเป็นการตรวจหาเชื้อมะเร็งรวมถึงสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันมะเร็ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>