เป็นโรคร้ายแรง ทำประกันสุขภาพ ได้หรือไม่ มาหาคำตอบกัน

ประกันสุขภาพ

มีหลายคนต่างตั้งคำถามว่าหากเป็นโรคร้าย สามารถทำ ประกันสุขภาพ ได้หรือไม่ เพราะเห็นโฆษณาบางตัวบอกว่าหากเป็นโรคร้ายแรงก็สามารถทำได้ ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่เมื่อทำจริง ๆ แล้วกับติดเงื่อนไขต่าง ๆ มากมาย วันนี้เราจึงพาทุกคนมาไขข้อข้องใจให้กระจ่าง ไปพร้อม ๆ กัน


เป็นโรคร้ายทำประกันได้หรือไม่
สำหรับการทำ ประกันสุขภาพ หากใครที่เป็นโรคร้ายสามารถทำประกันได้หรือไม่ ขอตอบเลยว่า “ทำได้” แต่จะต้องขึ้นอยู่ที่การพิจารณาของบริษัทประกัน ซึ่งก่อนทำผู้ประกันตนจะต้องทำก็คือ การตอบคำถามสุขภาพอย่างละเอียดไม่ควรปิดบังข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้กรมธรรม์ที่ทำมีความสมบูรณ์และเหมาะสมที่สุด เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มาประกอบการพิจารณา และโรคที่เป็นจะต้องไม่เข้าข่ายโรคต้องห้าม และในระหว่างการทำประกันจะมี “ระยะเวลารอคอย” ซึ่งจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 60 90 ไปจนถึง 120 วันขึ้นอยู่แต่ละกรณีและตามที่บริษัทประกันภัยกำหนดเอาไว้ ซึ่งหากเกิดโรคร้ายกำเริบในระหว่าง ระยะเวลารอคอย ทางบริษัทประกันจะไม่ทำการจ่ายค่าคุ้มครองหรือเงินประกันใด ๆ ทั้งสิ้น และในการคุ้มครองนั้น ทางบริษัทประกันจะรับผิดชอบเฉพาะโรคร้ายที่ไม่ใช้โรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือโรคที่เคยเป็นแต่ทุเลาลงแล้ว แต่จะคุ้มครองเพียงโรคที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตเพียงเท่านั้น ก่อนที่จะตัดสินใจทำประกัน ผู้ประกันตนจะต้องอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ให้ละเอียดก่อนทุก ๆ ครั้ง

โรคร้ายแรงอะไรบ้างที่ ประกันสุขภาพ ไม่คุ้มครอง
ในการทำ ประกันสุขภาพ ถึงแม้ว่าจะสามารถทำประกันได้หากเป็นโรคร้ายแรงบางกรณี แต่ก็ยังมีโรคร้ายบางประเภทที่หากตรวจพบแล้วผู้ประกันตนไม่สามารถเคลมประกันได้ จะมีโรคร้ายอะไรบ้างมาดูกัน

 • โรคทางพันธุกรรม หรือโรคเรื้อรังที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด
 • โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการตั้งครรภ์ แท้งลูก หรือการทำแท้ง
 • ทำเลสิก หรือค่ารักษาที่ช่วยในการมองเห็น ค่าบริการเสริมความงามต่าง ๆ
 • โรคติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเอดส์ กามโรค
 • โรคทางจิตเวชหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
 • ทำร้ายตัวเอง หรือการฆ่าตัวตาย
 • การประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดทุกกรณี
 • การได้รับบาดเจ็บจากการหลบหนีการจับกุม หรือการก่ออาชญากรรม
  ซึ่งโรคต่าง ๆ ที่เราได้ยกตัวอย่างมานี้ หากตรวจพบทางบริษัทประกันจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนทุกกรณี รวมถึงโรคร้ายที่เกิดขึ้นก่อนที่ทำ ประกันสุขภาพ ทางบริษัทจะไม่คุ้มครองหากผู้ประกันตนรักษาตัวด้วยโรคดังกล่าว แต่จะคุ้มครองทุกโรคตามเงื่อนไขที่เกิดหลังจากการทำประกันครบ “ระยะเวลารอคอย” ที่บริษัทประกันกำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์

  สำหรับผู้ที่สนใจในประกันสุขภาพ และต้องการประกันสุขภาพที่ดีและคุ้มครองครบทั้งในด้านของอุบัติเหตุและสุขภาพ จึงขอแนะนำฟินชัวรันส์ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพจาก แมนูไลฟ์ ที่รับประกันทั้งโรคร้ายต่างๆหรือโรคฮิตทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือแม้แต่โควิด-19 ดูแลด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปี แบบไม่ต้องสำรองจ่าย